Evaporator
Evaporator 2
Evaporator
Evaporator 3

อีวาพอเรเตอร์ชนิด Shell and tube (Shell and Tube Evaporator) เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นระหว่างน้ำและสารทำความเย็น เช่น R22 R134A R404A R407C R410A เป็นต้น โดยประกอบด้วยท่อเหล็กขนาดใหญ่ภายในมีท่อตรงกลางขนาดเล็กอยู่มากมายเรียงตัวกัน ซึ่งจะใช้สารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิและความดันต่ำภายในอีวาพอเรเตอร์จะดูดรับปริมาณความร้อนจากน้ำทำให้เป็นน้ำเย็น และปั้มเอาน้ำเย็นนี้หมุนเวียนไปใช้ทำความเย็นให้กับอาคารหรือระบบที่ต้องการ

เหมาะกับงานระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller)

Shell and Tube Condenser (1)
Shell and Tube Condenser (1)
Shell and Tube Condenser (3)
Shell and Tube Condenser (2)

คอนเดนเซอร์แบบ Shell and tube เป็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยน้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น เพื่อให้สารทำความเย็นกลั่นตัวเป็นสารทำความเย็นเหลว ตัวอย่างสารทำความเย็น เช่น R22 R134A R404A R407C R410A เป็นต้น

เหมาะกับงานระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller)

คอนเดนเซอร์แบบ Shell and tube เป็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยน้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นซึ่งเป็นสารแอมโมเนีย (Ammonia) เพื่อให้แอมโมเนียกลั่นตัวเป็นสถานะของเหลว

เหมาะกับงานระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller)

คอนเดนเซอร์แบบ Shell and tube เป็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำทะเล โดยน้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น เพื่อให้สารทำความเย็นกลั่นตัวเป็นสารทำความเย็นเหลว ตัวอย่างสารทำความเย็น เช่น R22 R134A R404A R407C R410A เป็นต้น

เหมาะกับงานระบบปรับอากาศในเรือเดินสมุทร

Air Cooled Condensing Unit (1)
Air Cooled Condensing Unit (2)
Air Cooled Condensing Unit (3)

เป็นโครงคอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ จะให้อากาศเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น เพื่อให้สารทำความเย็นในสถานะแก๊สกลั่นตัวเป็นสารทำความเย็นเหลว ตามปกติแล้วคอนเดนเซอร์ชนิดนี้มักจะทำด้วยท่อทองแดง และฟินอลูมิเนียมเป็นตัวช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นในคอนเดนเซอร์

เหมาะกับงานระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller)

Heat Exchanger (1)
Heat Exchanger (4)
Heat Exchanger (3)
Heat Exchanger (2)

Shell and tube heat exchanger คืออุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ของสาร 2 ชนิด เป็นอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง โดยการถ่ายโอนความร้อนจะเกิดผ่านผนังท่อโดยของไหลทั้งสองชนิดจะไม่เกิดการผสมกัน และในระหว่างกระบวนการอัตราการไหลเชิง มวลของของไหลแต่ละชนิดจะมีค่าคงที่ เช่น การถ่ายเทความร้อนจากน้ำร้อนไปยังน้ำเย็น และในอุตสาหกรรมที่มการใช้น้ำมัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะใช้สำหรับการถ่ายเทความร้อนจากน้ำมันที่อุณหภูมิสูงกว่าไปสู่น้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า เป็นต้น โดยของไหลที่อยู่ในทิ้ว จะเรียกว่าฝั่ง Tube side และของไหลที่อยู่ใน Shell จะเรียกว่า Shell side

เหมาะกับ งานระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเย็น

Fin Coil (3)
Fin Coil (2)
Fin Coil (1)

ฟินคอร์ย เป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเย็นและระบบปรับอากาศซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ โดยส่วนประกอบหลักจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ แผงฟิน (Fin)ทิ้วร้อยฟิน (Tube)เช่น ทิ้วทองแดงและทิ้วสแตนเลส เป็นต้น เฮดเดอร์ (Header) และแผ่นปิดหัวท้ายฟิน (End plate)

เหมาะกับงานระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller) เหมาะกับ งานระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเย็น

ออยคูลเลอร์ ( Oil cooler ) ทำหน้าที่ระบายความร้อนของน้ำมันเพื่อเอากลับเข้าไปใช้ต่อในระบบไฮโดรลิคส์ในเครื่องจักร์ ซึ่งน้ำมันที่ถูกเอามาใช้ เช่น OIL ISO VG68 , OIL ISO VG 46 , OIL ISO VG 46 รวมทั้งน้ำมันที่มีความหนืดสูง เช่น OIL ISO VG120 , OIL ISO VG 150 , Gear Oil No 220และสามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำมันจากคอมเพชสเซอร์ (Compressor) ในระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller)ซึ่งน้ำมันที่ใช้ เช่น B150SH , B100 และ BSE 170 เป็นต้น โดยออยคูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ( Water cooled oil cooler ) ซึ่งรูปแบบจะเป็นลักษณะ Shell and tube ซึ่งเป็น Oil Cooler ที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมระบบไฮดรอลิกส์อย่างแพร่หลาย โดยออยล์คูลเลอร์สามารถถูกติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ส่วนใหญ่ออยคูลเลอร์จะติดตั้งในแนวนอน แต่หากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่สามารถติดตั้งออยคูลเลอร์ในแนวตั้งได้ แต่แนะนำเป็นออยคูลเลอร์ขนาดเล็ก เนื่องจากแนวตั้งจะมีข้อเสียคือ ยากต่อการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

เหมาะกับ งานระบบไฮโดรลิกค์ , เครื่องจักร , น้ำมันจากคอมเพรสเซอร์

Tube in Shell
Tube in Shell 3
Tube in Shell 2

Tube in shell เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเย็นขนาดเล็ก โดยสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนเย็นระหว่างน้ำและสารมำความเย็นได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งเป็นคอนเดนเซอร์และอีวาพอเรเตอร์

เหมาะกับ ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller) ขนาดเล็ก

Plate Heat Exchanger (1)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger) เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเย็นระหว่างสาร 2 สาร เช่น น้ำและสารทำความเย็น เป็นต้น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ประกอบด้วยแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนหลายแผ่น วางเรียงกันต่อขนานกันเป็นชุด แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นแผ่นโลหะบาง ที่มีพื้นผิวเป็นคลื่น หรือเป็นรอนบนแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน จะมีปะเก็นอยู่รอบแผ่น เพื่อป้องกันการรั่วออก และบังคับทิศทางการไหลของของไหล ใช้เป็นตัวกลาง ที่กั้นระหว่างของเหลวสองชนิดที่มีอุณภูมิแตกต่างกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกัน

เหมาะกับ ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller) อุสาหกรรมอาหาร

รวมรูปภาพบริการของเรา

OUR PARTNERS

รายละเอียดสินค้า

Product Details