สินค้าของเรา

Our Products

Shell and Tube Evaporator

เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นระหว่างน้ำและสารทำความเย็น

Evaporator (1)
Evaporator (2)
Evaporator (3)
2PT

Shell and Tube Condenser

คอนเดนเซอร์แบบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยน้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น

Condenser (3)
Condenser (2)
Shell & Tube Condenser
2PT

Shell and Tube Ammonia Condenser

คอนเดนเซอร์แบบ ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ

โดยน้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นซึ่งเป็นสารแอมโมเนีย

SHELL AND TUBE AMMONIA CONDENSER
2PT

Shell and Tube Sea Water Condenser

คอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำทะเล

โดยน้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น

2PT

Air Cooled Condenser

เป็นโครงคอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ จะให้อากาศเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น

Air Cooled Condensing Unit
Air Cooled Condensing Unit (2)
2PT

Shell and Tube Heat Exchanger

อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ของสาร 2 ชนิด

Heat Exchanger (1)
Heat Exchanger (2)
2PT

Fin Coil

อุปกรณ์หนึ่งในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเย็นและระบบปรับอากาศ

Fin Coil (2)
Fin Coil (1)
2PT

Shell and Tube Oil Cooler

ออยคูลเลอร์ ( Oil cooler ) ทำหน้าที่ระบายความร้อนของน้ำมันเพื่อเอากลับเข้าไปใช้ต่อในระบบไฮโดรลิคส์ในเครื่องจักร

2PT

Tube in Shell

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเย็นขนาดเล็ก

Tube in Shell
Tube in Shell
2PT

Plate Heat Exchanger

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger) เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเย็นระหว่างสาร 2 สาร

Plate Heat Exchanger (2)
2PT

รวมรูปภาพบริการของเรา

OUR PARTNERS

รายละเอียดสินค้า

Product Details